Andel behöriga elever

Tabellen nedan redovisar andelen behöriga elever respektive andelen obehöriga elever till gymnasieskolan i Sveriges samtliga kommuner för skolåret 20182019.
Du kan söka uppgifter per kommun.

Information om statistiken
Källa: Skolverket
Index: Varje kommun har tilldelats ett indexvärde där 100 motsvarar den genomsnittliga andelen obehöriga i riket. En kommun som har siffran 200 i indexvärde har således dubbelt så hög andel obehöriga som rikssnittet.

Har du frågor om vår statistik?

Kontakta Läromedelsföretagens ordförande Stefan Persson.
E-post: [email protected], Telefon: 076-538 22 77