Andel behöriga lärare

Tabellen nedan redovisar andelen behöriga lärare respektive andelen obehöriga lärare i  grundskolan i Sveriges samtliga kommuner för skolåret 20192020.

Information om statistiken
Källa: SCB och Skolverket

 

Har du frågor om vår statistik?

Kontakta Läromedelsföretagens ordförande Stefan Persson.
E-post: [email protected], Telefon: 076-538 22 77