Tillsammans verkar vi för att lärare ska få bättre
förutsättningar att undervisa och för att elever och studenter ska
nå högre kunskapsresultat.