Policies

Här har vi samlat information om våra gällande policies kring kvalitet, GDPR samt standarder och tillgänglighet för digitala läromedel.

Vår kvalitetspolicy är ett styrande dokument med riktlinjer för utveckling av läromedel för våra medlemmar. Kvalitetspolicyn ska tydliggöra vårt löfte att utveckla kvalitativa läromedel för landets elever och lärare. Stöd vid val av läromedel innehåller frågor som är bra att ställa sig vid inköp av läromedel och vad lärare ska kräva av ett läromedel, oavsett om det rör tryckta eller digitala läromedel.

I vår GDPR-policy tydliggör vi våra åtaganden och vårt ansvar gentemot våra användare.

I Policy om standarder för digitala läromedel slår vi fast hur vi samverkar för att standardisera informationsutbyte för digitala läromedel.

I Policy för tillgängliga digitala läromedel enas vi om målsättningar för att gemensamt sträva efter att göra digitala läromedel mer tillgängliga.