Läromedelsinköp i Norden

Grafen visar inköp av läromedel för grundskolan i Sverige, Norge och Finland under åren 2015-2021.

Information om statistiken
Källor för statistik Sverige: Läromedia, Skolverket och SCB. Källor för statistik Norden: Den Norska Forleggerforening, Finlands Förlagsförening, Statistics Finland