Läromedelsinköp i Norden

Grafen visar inköp av läromedel för grundskolan i Sverige, Norge, Finland och Danmark under åren 2015-2022. (Statistik för Norge och Danmark saknas ännu för 2022)

Information om statistiken
Källor för statistik Sverige: Läromedelsbarometern. Källor för statistik Norden: Den Norska Forleggerforening, Finlands Förlagsförening, Statistics Finland och Danske forlag.