Dataskyddspolicy

Organisationen Läromedelsföretagen behandlar personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR. Läromedelsföretagen behandlar inte personuppgifter i större utsträckning än vad som är nödvändigt för verksamheten. Det betyder att personuppgifter behandlas när det föreskrivs i lag, anges i avtal eller när det finns ett berättigat och avvägt intresse i verksamheten. Uppgifter sparas inte längre än nödvändigt.

Personuppgifter kan behandlas exempelvis vid hantering av anställningsavtal, leverantörsavtal, bokföring och av uppgifter som är nödvändiga för att ge medlemsföretag och deras medarbetare service.

Behandling sker av e-postadresser som Läromedelsföretagen fått av dem som på hemsidan registrerat sig för att abonnera på pressmeddelanden.

Personuppgifterna behandlas i Läromedelsföretagens IT-system eller i externa tjänster med vilka Läromedelsföretagen har avtal och som följer dataskyddsförordningen eller har motsvarande regelverk.

Inga personuppgifter lämnas vidare eller säljs. Personuppgifter kan lämnas till tryckerier eller motsvarande för att utföra uppgifter åt Läromedelsföretagen.

Du kan mejla till info@laromedelsforetagen.se och begära att få upplysning om vilka uppgifter som är registrerade om dig, att få dessa korrigerade eller raderade. I alla utskick finns en möjlighet för dig att via en länk begära att bli borttagen från registret och få mejladressen raderad.

Frågor om behandling av personuppgifter kan ställas till info@laromedelsforetagen.se.

Personuppgiftsansvarig är Läromedelsföretagen.

Medlemmarna i Läromedelsföretagen har förbundit sig till en GDPR-policy för användningen av digitala läromedel, läs mer om den på sidan GDPR-policy.