Försäljning högskolelitteratur 1999-2023

Diagrammet visar Läromedelsföretagens medlemmars försäljning av högskolelitteratur under 1999-2023. Värdena är omräknade till 2023 år penningvärde med KPIF.