Remissyttranden

Här samlar vi remissyttranden som lämnats av Läromedelsföretagen.

2024

Läromedelsföretagens remissyttrande Inskränkningarna i upphovsrätten (SOU 2024:4), 27 maj

Läromedelsföretagens remissyttrande över Skolverkets förslag på ändringar i förskolans läroplan, 5 april 2024

2023

Läromedelsföretagens remissyttrande över Förslag till nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet 2023–2027, mars 2023

Läromedelsföretagens remissyttrande över Förslag till föreskrifter med anledning av införandet av ämnesbetyg i gymnasieskolan m m, 15 mars 2023

2022

Läromedelsföretagens remissyttrande över Läromedelsutredningen, (SOU 2021:70), 21 december 2021

Läromedelsföretagens remissyttrande över Upphovsrätten på den digitala inre marknaden, (DS 2021:30), 15 december 2021

Läromedelsföretagens remissyttrande över Pliktmaterialutredningen, 27 september 2021

Läromedelsföretagens remissyttrande över Privatkopieringsersättningen i framtiden, (SOU 2022:20), 20 september 2021

Läromedelsföretagens remissyttrande över Innehållsvillkor för public service på internet, (SOU 2022:5), 29 juni 2022

Läromedelsföretagens remissyttrande över Skolbibliotek för bildning och utbildning (SOU2021:3), 28 maj 2021

Läromedelsföretagens svar angående remiss avseende Förslag med anledning av införandet av ämnesbetyg i gymnasieskolan mm, 6 april 2022

2019

Läromedelsföretagens Remissyttrande över Sänkt mervärdesskatt på elektroniska publikationer, 21 januari 2019