Statistik

En förutsättning för en bra och pedagogisk undervisning är kvalitetssäkrade, aktuella och relevanta läromedel för både lärare och elever. Tillgänglig statistik visar dessvärre att tillgången till läromedel är låg och att läromedelsinköpen varierar stort beroende på kommun.

Läromedelsföretagen tillhandahåller statistik över läromedelsinköp för kommuner och regioner mellan åren 2015–2022. 

Statistiken baseras på Läromedias statistik över kommunala huvudmäns inköp av läromedel, SCB:s kommunala statistik över elevantal och invånares utbildningsståndpunkt samt Skolverkets redovisade siffror över de kommunala huvudmännens kostnader.

I denna statistik presenteras hur inköpen av läromedel i grundskolan har förändrats över tid och vilka skillnader som finns mellan olika delar av landet. Statistiken visar hur likvärdigheten ser ut mellan olika kommuner och regioner i Sverige.

 

 

 

 

 

Har du frågor om vår statistik?

Kontakta Läromedelsföretagens ordförande Stefan Persson, E-post: stefan.persson@laromedelsforetagen.se, Telefon: 076-538 22 77