Statistik

En förutsättning för en bra och pedagogisk undervisning är kvalitetssäkrade, aktuella och relevanta läromedel för både lärare och elever. Tillgänglig statistik visar dessvärre att tillgången till läromedel är låg och att läromedelsinköpen varierar stort beroende på kommun.

Vi tillhandahåller olika typer av statistik. Se bland annat grafer nedan för jämförelse med Finland och Norge, samt kostnad för läromedel jämfört med utbildningens totala kostnad.

Statistik på kommunnivå

 

Information om statistiken nedan
Källor:
SCB
Skolverket
Läromedelsföretagen
Finnish Book Publishers Association (FBPA)
Den Norske Forleggerforening

 

Läromedel i grundskolan i Sverige, Norge och Finland

graf Läromedelsinköp per elev och år, grundskola, Sverige, Norge, Finland

Grafen visar försäljningen av läromedel för grundskolan i Sverige*, Norge och Finland.
*Försäljningen för Sverige baseras på Läromedelsföretagens medlemmars försäljning som utgör 90-95% av den totala försäljningen av läromedel till grundskolan i Sverige.

 

Läromedel i gymnasieskolan och komvux i Sverige

Grafen visar försäljningen av läromedel för gymnasieskolan och komvux i Sverige.  Försäljningen för Sverige baseras på Läromedelsföretagens medlemmars försäljning som utgör 90-95% av den totala försäljningen av läromedel till gymnasieskolan och komvux i Sverige.

 

Kostnad för läromedel jämfört med utbildningens totala kostnad

Grafen visar kostnaderna för läromedel som andel av de totala utbildningskostnaderna i Sverige för grundskola respektive gymnasieskola och komvux.

Har du frågor om vår statistik?

Kontakta Läromedelsföretagens ordförande Stefan Persson, E-post: [email protected], Telefon: 076-538 22 77