Styrelse

Stefan Persson
VD Studentlitteratur AB
Ordförande

Åsa Steholt Vernerson
VD Gleerups Utbildning AB
Vice ordförande

Ledamöter

Katarina Blomqvist
Förlagschef, Natur och Kultur

Marcus Billström
VD, Majemaförlaget

Marie Carlsson
Förlagschef, Bonnierförlagen Lära

Christer Carlberg
VD, Sanoma utbildning AB

Stefan Martell
Director of Author Management, Editorial
Norstedts juridik AB

Anna Settman
CEO, Liber AB

Anna Westermark
Head of Business Development, Clio

Stadgar

Ta del av Läromedelsföretagens stadgar.