Styrelse

Stefan Persson
VD Studentlitteratur
Ordförande

Åsa Steholt Vernerson
VD Gleerups Utbildning
Vice ordförande

Ledamöter

Katarina Blomqvist
Förlagschef, Natur och Kultur

Marcus Billström
VD, Majemaförlaget

Amanda Schött Franzén
Director SE Publishing Nordic,
Sanoma Learning

Stefan Martell
Director of Author Management, Editorial
Norstedts juridik

Jerker Fransson,
Studentlitteratur
Sekreterare

Stadgar

Ta del av Läromedelsföretagens stadgar.