Styrelse

Stefan Persson
VD Studentlitteratur
Ordförande

Åsa Steholt Vernerson
VD Gleerups Utbildning
Vice ordförande

Ledamöter

Katarina Blomqvist
Förlagschef, Natur och Kultur

Marcus Billström
VD, Majemaförlaget

Kirsi Harra-Vauhkonen
MD Nordic Region,
Sanoma Learning

Stefan Martell
Director of Author Management, Editorial
Norstedts juridik

Anna Settman
CEO, Liber

Jerker Fransson,
Studentlitteratur
Sekreterare

Stadgar

Ta del av Läromedelsföretagens stadgar.