Styrelse

Stefan Persson
VD Studentlitteratur AB
Ordförande

Åsa Steholt Vernerson
VD Gleerups Utbildning AB
Vice ordförande

Ledamöter

Katarina Blomqvist
Förlagschef, Natur och Kultur

Marcus Billström
VD, Majemaförlaget

Marie Carlsson
Förlagschef, Bonnierförlagen Lära

Christer Carlberg
Head of Digital Solutions Primary Education,
Sanoma Learning

Stefan Martell
Director of Author Management, Editorial
Norstedts juridik AB

Anna Settman
CEO, Liber AB

Stadgar

Ta del av Läromedelsföretagens stadgar.