Försäljning grundskola 2018-23

Diagrammet visar Läromedelsföretagens medlemmars försäljning till gymnasieskola under 2018-2023. Värdena är omräknade till 2023 år penningvärde med KPIF.