Dataskydd och integritet är centrala frågor i en mer digitaliserad skola

Användning av digitala läromedel innebär oftast att personuppgifter behandlas och lagras av läromedelsleverantören, förlaget. För Läromedelsföretagens medlemmar innebär detta ett stort ansvar. Våra medlemmar samlar inte in mer personuppgifter än vad som är relevant för ändamålen. Personuppgifter lämnas inte heller vidare till annan part för annat nyttjande av sådana uppgifter. Sådana personuppgifter används inte heller för reklam. Flertalet användare av de digitala läromedlen är barn och vi visar särskild försiktighet med sådana personuppgifter. Uppgifterna sparas inte längre än nödvändigt och de skyddas mot otillåten eller obehörig åtkomst.

Våra medlemsföretag kan vara såväl personuppgiftsansvariga som personuppgiftsbiträden. I förhållande till skolhuvudmannen är huvudmannen personuppgiftsansvarig och förlaget i regel personuppgiftsbiträde. I dessa fall ingår vi personuppgiftsbiträdesavtal med skolhuvudmannen. I dataskyddsfrågorna vill vi vara ett stöd i våra kunders strävan att skydda data. I samband med att vi ingår avtal så är det naturligt för oss att förlag och kund gemensamt analyserar vilka dataflöden som finns, vilka uppgifter som behandlas för vilka ändamål och på vilka grunder, huruvida några av dessa är känsliga. I sådana samtal är våra medlemmar både kompetenta och lyhörda.

Läs mer i vår GDPR-policy, antagen 2021-05-07.

På sidan Dataskyddspolicy kan du läsa om organisationen Läromedelsföretagens behandling av personuppgifter.