Läromedelsinköp per region

Tabellen nedan redovisar Sveriges samtliga kommuners inköp av läromedel för 2020 och visar per region.

Tabellen visar:

  • Läromedelsinköp per elev
  • Total kostnad för skolan per elev
  • Antal elever i åk 1-9
  • Andel läromedelsinköp av totalkostnad
  • Andel med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne
  • Andel elever (%) ej behöriga till gymnasiet
  • Kommungrupp (Definieras utifrån SKR:s kommungruppsindelning)
  • Andel av befolkningen (35-74 år) med kort utbildning

Information om statistiken
Källor: Läromedia, Skolverket och SCB.

Läromedelsinköp i Sverige 2020 per län
Infogram

Statistik 2015–2020

Här kan du ladda ner samtlig statistik 2015–2020: Sammanställning alla år 2020.xlsx

Har du frågor om vår statistik?

Kontakta Läromedelsföretagens ordförande Stefan Persson.
E-post: [email protected], Telefon: 076-538 22 77