Läromedelsinköp per region

Tabellen nedan redovisar Sveriges samtliga kommuners inköp av läromedel för 2022 och visar per region.

Tabellen visar:

  • Läromedelsinköp per elev
  • Total kostnad för skolan per elev
  • Antal elever i åk 1-9
  • Andel läromedelsinköp av totalkostnad
  • Andel med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne
  • Andel elever (%) ej behöriga till gymnasiet
  • Andel av befolkningen (35-74 år) med kort utbildning

Information om statistiken
Källor: Läromedia, Skolverket och SCB.

Statistik 2022

Här kan du ladda ner samtlig statistik för 2022: Lista alla kommuner per lan 2022.xlsx

Har du frågor om vår statistik?

Kontakta Läromedelsföretagens ordförande Stefan Persson.
E-post: stefan.persson@laromedelsforetagen.se, Telefon: 076-538 22 77