Nyheter

Håll dig uppdaterad och ta del av de senaste nyheterna från branschorganisationen Läromedelsföretagen.

Positivt att utredningen understryker vikten av tillgång till läromedel

Utredningen om Stärkta skolbibliotek och läromedel har nu presenterat sitt slutbetänkande. Läromedel spelar en viktig roll för elevernas lärande och därför ser branschorganisationen Läromedelsföretagen positivt på att en statlig utredning tittat närmare på dessa. Läromedelsföretagen tar nu del av utredningens förslag och kommer under de närmaste dagarna att analysera dessa djupare. Utredningen har haft en […]

"En förutsättning för en jämlik kunskapsskola"

Artikel ur Läromedelsförfattarnas tidskrift Manus, nr 4, 2020. Tillgången till läromedel är låg, olikvärdig och ojämlik i den svenska skolan. Det – om något – borde få larmklockorna att ringa på Utbildningsdepartementet menar Stefan Persson, ordförande för Läromedelsföretagen. Att skolan ska vara likvärdig och kompensera för elevers skilda förutsättningar har varit ett mantra för den […]

Ny kvalitetspolicy på plats

Läromedelsföretagen har antagit en ny kvalitetspolicy för läromedel samt tagit fram ett särskilt stöd vid val av läromedel. En viktig utgångspunkt för arbetet med att utveckla kvalitativa läromedel är att alla elever ska ha möjlighet att nå kunskapsmålen, oavsett bakgrund. För att leva upp till uppdraget att utveckla läromedel av hög kvalitet bygger kvalitetspolicyn på […]

Stefan Persson

Kopieringen går ut över undervisningskvaliteten

”Kopieringen är inte grundproblemet, det är ett symtom. Grundproblemet är att anslagen till läromedel är för låga”, säger Läromedelsföretagens ordförande Stefan Persson till SVT Nyheter Västerbotten och påtalar att det går ut över undervisningskvaliteten, lärarna och eleverna. Se hela intervjun med Stefan Persson här.

Brist på läromedel leder till att elever inte har samma förutsättningar att klara skolan

Svenska skolors brist på läromedel synliggörs återigen i en aktuell undersökning. 86 procent av landets lärare uppger att de inte kan köpa de läromedel som behövs i undervisningen. Inköpen varierar dessutom stort mellan olika kommuner. I en aktuell rapport från Läromedelsförfattarna som undersökt läromedelsinköpen i svenska skolor framkommer att 86 procent av lärarna inte kan […]

Sverige satsar minst pengar på läromedel i Norden

Ny statistik från Läromedelsföretagen visar att eleverna i den svenska grundskolan under 2019 fick tillgång till nya läromedel för i genomsnitt 650 kr. Finland, som placerar sig klart före Sverige i Pisa-undersökningen, satsar 1450 kr per elev och år och i Norge är motsvarande belopp 1050 kr. 650 kr per år på nya läromedel innebär […]

Positivt att regeringen betonar vikten av tillgång till läromedel av hög kvalitet

Regeringen tillsätter en ny utredning för att se till att läromedel i svensk skola håller hög kvalitet. Branschorganisationen Läromedelsföretagen välkomnar utredningen och kvalitetsgranskning av läromedel. – Vi är positiva till läromedelsutredningen. Kvaliteten och tillgången på läromedel är avgörande för elevers skolresultat, säger Stefan Persson, ordförande för Läromedelsföretagen. Bra läromedel bidrar till kunskapsresultat För Läromedelsföretagen är […]

Majema går med i Läromedelsföretagen

Branschorganisationen Läromedelsföretagen växer. Nu går Majema med. – Majemas ledstjärna är att kreativitet och struktur ska gå hand i hand. Eleverna ska få utrymme för sina egna tankar och funderingar. Vi satsar på att böckerna ska vara tilltalande i sin layout med fina och tydliga illustrationer. Eftersom redaktionen består av lärare så gör vi de […]

Bonnierförlagen Lära går med i Läromedelsföretagen

Branschorganisationen Läromedelsföretagen växer. Nu går ett av Sveriges senaste läromedelsförlag, Bonnierförlagen Lära, med. – Bonnierförlagen Lära har kommit till för att skolan behöver något nytt. Bästa möjliga läromedel, tryckta och digitala, är självklart – men också andra saker: fortbildning, nätverk, inspiration och sådant som helt enkelt bara gör vardagen lite lättare och roligare. Tillsammans med […]

Nypon förlag går med i Läromedelsföretagen

Branschorganisationen Läromedelsföretagen växer. Nu går Sveriges största förlag för lättläst, Nypon förlag, med i samarbetet. – Nypon förlag arbetar för att stärka de elever som har det extra kämpigt i skolan. För dem är läromedel ofta enda källan till kunskap. Med vårt medlemskap i Läromedelsföretagen vill vi uppmärksamma vikten av att använda tryckta och digitala […]