Nyheter

Håll dig uppdaterad och ta del av de senaste nyheterna från branschorganisationen Läromedelsföretagen.

Utvärdering av statsbidraget 2023

20240313 Idag publicerar Läromedelsföretagen en utvärdering av statsbidraget för inköp av vissa läromedel. Utvärderingen fokuserar på hur läromedelsstödet föll ut under 2023 och vilka lärdomar som kan dras från genomförandet. Läs hela rapporten Utvärdering av statsbidraget för läromedel 2023 – Läromedelsföretagen Stefan Persson är ordförande i Läromedelsföretagen och har därmed noterat hur intresset för läromedel […]

Statsbidrag för inköp av vissa läromedel 2024

Regeringen har avsatt 658 miljoner kronor i statsbidrag för att skolhuvudmän ska kunna köpa in mer läroböcker och lärarhandledningar 2024. Syftet är att skolan ska bli mer likvärdig och att öka undervisningens kvalitet. Statsbidraget ska användas till inköp av vissa läromedel för att stärka elevernas tillgång till läromedel i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskola, specialskola och sameskola. […]

Läromedelsföretagens svar på remiss av Läromedelsutredningen

Den statliga utredningen Läromedelsutredningen – böckernas betydelse och elevernas tillgång till kunskap som leds av Gustav Fridolin har under hösten varit på remiss. Läromedelsföretagen välkomnar att utredningen tagit fasta på läromedlens betydelse och ställer sig i sitt remisssvar i huvudsak positiva till förslagen i utredningen. Här kan du läsa en sammanfattning av  Läromedelsföretagens svar på […]

Kurslitteratur säljer sämre än på tolv år – "Hamnar i en ond cirkel"

Den svenska marknaden för kursböcker har tappat efter en tillfällig uppgång under pandemin. 2022 var sämsta försäljningsåret sedan 2010. – När volymerna sjunker måste vi kompensera det via högre priser och då hamnar man i en ond cirkel”, säger Stefan Persson,  branschorganisationen Läromedelsföretagens ordförande i en intervju i P1 Kulturnytt. Lyssna på intervjun med Stefan […]

Läromedelsföretagens svar på remiss av förslag till nationell digitaliseringsstrategi

Läromedelsföretagen har nu lämnat remissvar på det förslag till nationell digitaliseringsstrategi som Skolverket lämnat till Regeringskansliet. Vår utgångspunkt för remissvaret är hur strategin på olika sätt inverkar på hur skolan arbetar med läromedel i syfte att nå kunskapsmålen. Läromedelsföretagen ställer sig positivt till att Skolverket har en digitaliseringsstrategi för skolväsendet. För oss är det samtidigt […]

Stefan Persson

Branschorganisation om läromedelsstrategin: ”Finns en samsyn”

För första gången har en nationell läromedelsstrategi formulerats som ska bidra till en jämlik tillgång till läromedel. ”Det gäller att man inte fastnar i en diskussion om digitala kontra analoga läromedel”, menar Stefan Persson, ordförande för Läromedelsföretagen, i en intervju med Altinget. Läs hela intervjun med Stefan Persson här.

Positivt att utredningen understryker vikten av tillgång till läromedel

Utredningen om Stärkta skolbibliotek och läromedel har nu presenterat sitt slutbetänkande. Läromedel spelar en viktig roll för elevernas lärande och därför ser branschorganisationen Läromedelsföretagen positivt på att en statlig utredning tittat närmare på dessa. Läromedelsföretagen tar nu del av utredningens förslag och kommer under de närmaste dagarna att analysera dessa djupare. Utredningen har haft en […]

Kopieringen går ut över undervisningskvaliteten

”Kopieringen är inte grundproblemet, det är ett symtom. Grundproblemet är att anslagen till läromedel är för låga”, säger Läromedelsföretagens ordförande Stefan Persson till SVT Nyheter Västerbotten och påtalar att det går ut över undervisningskvaliteten, lärarna och eleverna. Se hela intervjun med Stefan Persson här.

Brist på läromedel leder till att elever inte har samma förutsättningar att klara skolan

Svenska skolors brist på läromedel synliggörs återigen i en aktuell undersökning. 86 procent av landets lärare uppger att de inte kan köpa de läromedel som behövs i undervisningen. Inköpen varierar dessutom stort mellan olika kommuner. I en aktuell rapport från Läromedelsförfattarna som undersökt läromedelsinköpen i svenska skolor framkommer att 86 procent av lärarna inte kan […]

"En förutsättning för en jämlik kunskapsskola"

Artikel ur Läromedelsförfattarnas tidskrift Manus, nr 4, 2020. Tillgången till läromedel är låg, olikvärdig och ojämlik i den svenska skolan. Det – om något – borde få larmklockorna att ringa på Utbildningsdepartementet menar Stefan Persson, ordförande för Läromedelsföretagen. Att skolan ska vara likvärdig och kompensera för elevers skilda förutsättningar har varit ett mantra för den […]