Kommunal ranking läromedelsinköp 2017-2021

De tre följande bilderna beskriver hur kommuners ranking utifrån respektive kommuns läromedelsinköp förändrats 2017–2021. Rankingen är baserad på tre års
medelvärden för att jämna ut variationer mellan enskilda år.

Den ihåliga punkten redovisar rankingen 2021 och den fyllda rankingen 2017. Ett grönt streck indikerar att kommunen förbättrat sin ranking och ett rött streck att kommunen tappat i ranking.

Här hittar du hela rapporten Läromedelsbarometern 2021