Kommunal ranking läromedelsinköp 2019-2022

De tre följande bilderna beskriver hur kommuners ranking utifrån respektive kommuns läromedelsinköp förändrats 2019–2022. Rankingen är baserad på tre års
medelvärden för att jämna ut variationer mellan enskilda år.

Den ihåliga punkten redovisar rankingen 2022 och den fyllda rankingen 2019. Ett grönt streck indikerar att kommunen förbättrat sin ranking och ett rött streck att kommunen tappat i ranking.