Kommunal ranking läromedelsinköp över tre års utveckling

De sex följande bilderna beskriver kommuners ranking utifrån hur respektive kommuns läromedelsinköp förändrats 2017-2020. Rankingen är baserad på tre års
medelvärden för att jämna ut variationer mellan enskilda år.

Kommunerna är ordnade efter genomsnittliga läromedelsinköp per elev 2018-2020 (den fyllda cirkeln). Som jämförelse redovisas kommunernas ranking efter läromedelsinköp 2015-2017 (den ihåliga cirkeln). Strecket mellan de två punkterna visar förändringen mellan de två rankingarna. Grönt streck innebär att kommunen klättrar och rött att den faller mellan de två perioderna. Förändringen i ranking anges även med en siffra.

Här hittar du hela rapporten Läromedelsbarometern 2020