Fakta

Här har vi samlat information om våra kvalitetsåtaganden och stöd vid val av läromedel.

Vår kvalitetspolicy är ett styrande dokument med riktlinjer för utveckling av läromedel för våra medlemmar. Kvalitetspolicyn ska tydliggöra vårt löfte att utveckla kvalitativa läromedel för landets elever och lärare. I vår GDPR-policy tydliggör vi våra åtaganden och vårt ansvar gentemot våra användare. Stöd vid val av läromedel innehåller frågor som är bra att ställa sig vid inköp av läromedel och vad du som lärare ska kräva av ett läromedel, oavsett om det rör tryckta eller digitala läromedel.

Se även meny för länkar.