Bonnierförlagen Lära går med i Läromedelsföretagen

Branschorganisationen Läromedelsföretagen växer. Nu går ett av Sveriges senaste läromedelsförlag, Bonnierförlagen Lära, med.

– Bonnierförlagen Lära har kommit till för att skolan behöver något nytt. Bästa möjliga läromedel, tryckta och digitala, är självklart – men också andra saker: fortbildning, nätverk, inspiration och sådant som helt enkelt bara gör vardagen lite lättare och roligare. Tillsammans med våra kolleger i Läromedelsföretagen hoppas vi kunna utveckla både skolan och branschen säger Marie Carlsson, förlagschef för Bonnierförlagen Lära.

Läromedelsföretagen, som tidigare gick under namnet Svenska Läromedel, är en branschorganisation som bedriver samhällsdialog och främjar medlemsföretagens intressen. Organisationen verkar för att ge lärare de bästa förutsättningarna för att undervisa och därmed stötta elever och studenter i sin kunskapsutveckling från förskola, grundskola och gymnasium till universitet och högskola.

– Vi som jobbar på Bonnierförlagen Lära har alla lång erfarenhet av läromedelsutveckling, säger Marie Carlsson. Vi känner att attityden kring läromedel är mycket mer positiv nu än för 10 år sedan. Det är riktigt roligt att jobba i branschen – och det finns så mycket kvar att göra! säger Marie Carlsson.

Läromedelsföretagen representerar 18 medlemsföretag med en sammanlagd omsättning på 1,9 miljarder kronor.

– Medlemmarna i Läromedelsföretagen står för den absoluta merparten av de läromedel som används i landets skolor, universitet och högskolor. Tillsammans kan vi med en samlad röst framföra våra uppfattningar i frågor om utbildning och undervisning. Bonnierförlagen Lära kommer att stärka Läromedelsföretagen i detta arbete, säger Stefan Persson, ordförande för Läromedelsföretagen.

För mer information, kontakta
Stefan Persson, ordförande för Läromedelsföretagen
Tel: 076-538 22 77
E-post: stefan.persson@laromedelsforetagen.se