Majema går med i Läromedelsföretagen

Branschorganisationen Läromedelsföretagen växer. Nu går Majema med.

– Majemas ledstjärna är att kreativitet och struktur ska gå hand i hand. Eleverna ska få utrymme för sina egna tankar och funderingar. Vi satsar på att böckerna ska vara tilltalande i sin layout med fina och tydliga illustrationer. Eftersom redaktionen består av lärare så gör vi de läromedel vi själva skulle vilja använda i klassrummet, säger Marcus Billström, VD för Majema.

Läromedelsföretagen, som tidigare gick under namnet Svenska Läromedel, är en branschorganisation som bedriver samhällsdialog och främjar medlemsföretagens intressen. Organisationen verkar för att ge lärare de bästa förutsättningarna för att undervisa och därmed stötta elever och studenter i sin kunskapsutveckling från förskola, grundskola och gymnasium till universitet och högskola.

– Vi hoppas att tillsammans med våra branschkollegor kunna bidra till en ännu högre nivå på undervisningsmaterial i svensk skola. Vi hoppas även på en ökad samutveckling av gemensamma IT-funktioner med kommuner och branschkollegor, säger Marcus Billström.
Läromedelsföretagen representerar 18 medlemsföretag med en sammanlagd omsättning på 1,9 miljarder kronor.

– Medlemmarna i Läromedelsföretagen står för den absoluta merparten av de läromedel som används i landets skolor, universitet och högskolor. Tillsammans kan vi, stora som små läromedelsföretag, med en samlad röst framföra våra uppfattningar i frågor om utbildning och undervisning, säger Stefan Persson.

För mer information, kontakta
Stefan Persson, ordförande för Läromedelsföretagen
Tel: 076-538 22 77
E-post: stefan.persson@laromedelsforetagen.se