Nypon förlag går med i Läromedelsföretagen

Branschorganisationen Läromedelsföretagen växer. Nu går Sveriges största förlag för lättläst, Nypon förlag, med i samarbetet.

– Nypon förlag arbetar för att stärka de elever som har det extra kämpigt i skolan. För dem är läromedel ofta enda källan till kunskap. Med vårt medlemskap i Läromedelsföretagen vill vi uppmärksamma vikten av att använda tryckta och digitala läromedel från etablerande företag i branschen, säger Lena Maria Nordstrand, VD för Nypon förlag.

Läromedelsföretagen, som tidigare gick under namnet Svenska Läromedel, är en branschorganisation som bedriver samhällsdialog och främjar medlemsföretagens intressen. Organisationen verkar för att ge lärare de bästa förutsättningarna för att undervisa och därmed stötta elever och studenter i sin kunskapsutveckling från förskola, grundskola och gymnasium till universitet och högskola.

– Eftersom utbildningsfrågor är alltmer uppmärksammade i samhällsdebatten, behöver läromedelsföretagen ha en stark och aktiv röst som den viktiga partner de är för Sveriges alla lärare och elever, säger Lena Maria Nordstrand.

Läromedelsföretagen representerar 16 medlemsföretag med en sammanlagd omsättning på 1,9 miljarder kronor.

– Medlemmarna i Läromedelsföretagen står för den absoluta merparten av de läromedel som används i landets skolor, universitet och högskolor. Tillsammans kan vi med en samlad röst framföra våra uppfattningar i frågor om utbildning och undervisning. Med Nypon förlag som ny medlem, står Läromedelsföretagen ännu starkare i detta arbete, säger Stefan Persson, ordförande för Läromedelsföretagen.

För mer information, kontakta
Stefan Persson, ordförande för Läromedelsföretagen
Tel: 076-538 22 77
E-post: stefan.persson@laromedelsforetagen.se