Ny kvalitetspolicy på plats

Läromedelsföretagen har antagit en ny kvalitetspolicy för läromedel samt tagit fram ett särskilt stöd vid val av läromedel. En viktig utgångspunkt för arbetet med att utveckla kvalitativa läromedel är att alla elever ska ha möjlighet att nå kunskapsmålen, oavsett bakgrund.

För att leva upp till uppdraget att utveckla läromedel av hög kvalitet bygger kvalitetspolicyn på fem olika områden:

  • Ger förutsättningar att klara uppsatta mål
  • Kvalitetssäkrad utvecklingsprocess
  • Kunskapsbaserat och engagerande innehåll
  • Stöd för lärarna
  • Forskning och pedagogik

Den nya policyn är ett styrande dokument med riktlinjer för utveckling av läromedel för Läromedelsföretagens medlemmar. Läromedlen ska ge stöd i lärarnas yrkesutövning, vägleda elever när de inhämtar kunskap och bidra med ett innehåll som stöttar skolornas uppdrag att främja lärande.

Förutom kvalitetspolicyn har Läromedelsföretagen tagit fram ett stöd vid val av läromedel. Stödet innehåller frågor som är bra att ställa vid inköp av läromedel och vad lärare ska kräva av ett läromedel, oavsett om det rör tryckta eller digitala läromedel. Frågorna ska underlätta valet av läromedel så att lärare har möjlighet att välja de som är av hög kvalitet, passar den lokala undervisningssituationen, kan möta elevernas olika behov samt har en stadig förankring i skolans läroplan.

Läs mer om vår nya kvalitetspolicy samt vårt stöd vid val av läromedel.